می دونی چند وقته گوشی ام صدای زنگتو نشنيده....؟؟؟...

/ 7 نظر / 3 بازدید
Nazila

سلام.. نوشته هاتو دوست دارم....

مریم

نسیم جونم، وقتی تلفن زنگ نمی زنه، آدم خودش جاس اون زنگ می زنه { (به دومعنا) هر کدوم به نفعته بردار}. فکر کنم تو سرم رو از دستات کشیدی بیرون، اما این مثل قطع دارو نیست، تو مدتی به دارو نیاز داری و بعد از آن مثل اولت می شی، مطئن باش.

yaloosh

مريم راست می گه...آره قربونت....

حمید (ع)

مشکل نداره !‌شماره بده زنگ ميزنيم !‌ هي هي !

harry haller

من شخصا هيچوقت خودم زنگ نمی زنم. شماره را ميگيرم و صبر ميکنم تا گوشی زنگ بزند!

هومن

چه اصراری داری که زنگ بزنه .... بيکاری ... زنگ تلفن هميشه با خودش گرفتاری مياره ... از هر کسی به نحوي

اون

موافقم