عراق

دارم می رم سفر

تا ۱۰ روز دیگه هم نمی یام....

شاید هم اصلا.....

/ 3 نظر / 7 بازدید
زهرا محمدی

سلام نسيم جون! پيدات کردم. حالا هی بشين فکر کن که من کی هستم. برگرد! منتظرتم!

يک آشنا

کربلايی خانوم التماس دعاااااااااااااااااااااااا