خرمگس معرکه!

۱-

ديشب تو خونه تنها بودم......خيلی هم می ترسيدم....مشغول ترجمه اين کتابه بودم تا به نمايشگاه کتاب برسه.....................

...................................بعد............................

يه هو يه خر مگسه اومد تو .............تا صبح به طرز فجيعی از تنهايی نجاتم داد........

واقعا ها!   آدم خيلی وقتا تنها باشه و وزوز کسی بغل گوشش نباشه و خواب ناراحتتو ناراحت تر نکنه......راحت تره!

۲-

فروردين داره تموم می شه و من کلی غمگينم....نه فقط واسه خود فروردين و حال و هواش....بلکه به خاطر اينکه همش  فکر می کنم اين بليت های شرکت واحد اتوبوس رانی مال فروردين ماه خيلی خوشگل بودن....اگه ارديبهشت ماه این شکلی نشدن چی؟؟؟؟

خيلی موضوع مهم بود....واقعا با اين نگرانی ها معلوم شد که انرژی هسته ای حق مسلم ماست!

۳-

اين دو مورد بالا و اين مورد سوم از انواع بی شمار ......ناله های بورژوايی بودن!!!!

۴-

بعد اينهمه روز می ياد........فقط برای چند روز........بعد اينهمه روز بارها و بارها دور ميدون هفت تير راه می ريم.............حرف می زنيم....ذرت می خوريم....خريد می کنيم...نق می زنيم...درد دل می کنيم........ و قاه قاه می خنديم.............بعد اينهمه روز می ياد ...و آزادی رو با خودش می ياره.........آزادی.......

بعد اينهمه روز می ياد و انگار هيچوقت نرفته بوده..............هيچوقت........

/ 5 نظر / 4 بازدید
sara

انشاء‌الله زندگيت پر بليت اتوبوس به طرح فرودين. ذرت . هفت تير . خريد . کتاب برای ترجمه . حق الترجمه های کلون و سرانجام خرمگس.

yaloosh

کلی ذهنت پریشون شده ها......

هري هالر

سلام: ۱)منزل نو(قالب نو) مبارک ۲)ما اين همه وقت نميدانستيم با مترجم جماعت هم آشنايی به هم زده ايم. موفق باشيد و تبريک برای کتابتان ۳)ما از داستان اول نتيجه ميگيريم که هروقت تنها شديم پنجره را نيمه باز بگذاريم ۴)ما از داستان سوم نتيجه ميگيريم اگر نصفه شب خرمگس به اتاق آدم بيايد آدم بورژوا ميشود!