امروز ليلی هرچی از دهنش در اومد به من و يلدا گفت...ما هم سرمونو مثه بچه آدم انداختيم پائين و سانديچامونو مثه بچه آفريقايی ها گاز زديم...

.............................................ليلی گفت: خاک بر سر دپرستون....بعدش هم گفت: مگه شما چندسالتونه که اينهمه داد و هوار راه انداختين؟؟؟

....................................بعدش مريم هم از اون سر ميز گفت: منم وبلاگ اينو خوندم که اينقدر حالم گرفته شد ديگه...ببين...و بعد..قيافه نذارشو نذارتر کرد و به ما مثه سوسک نگاه کرد....

يک جمله شعاری خفن: ای بچه های نازنازی...بياييد دست در دست هم وبلاگ هايمان را به دستشويی تبديل نکنيم و اينقدر غر نزنيم...حال اين و اون هم ترجيحا سر گذر بگيريم نه تو وبلاگ....

/ 6 نظر / 3 بازدید
harry haller

ما بچه های نازنازی فقط باهمديگه ميريم بازی.

اون

نزار اینجوریه! ۱ غلط ۱۹.

مریم

من قیافه ام نراره و مثل سوسک نگاه می کنم؟!!!!!! واقعا که... نمی دونی چقدر سعی کردم یه صورتک اخمو که از شدت عصبانیت سرخ شده برات بزارم وی نشد... اما درمورد این که من پس از خوندن وبلاگت دپرس شدم باید عرض کنم که می خواستم خودم رو به نوعی توجیه کنم.:D :D:D:D:D:D: از این به بعد هم در این قوطی رو باز می کنم و هرچی سوسک دارم می زادم توش تا توی آفریقایی بزاری لای ساندویچ و گازش بزنی...

leily1977

اول اینکه جناب عالی افریقایی هستی که بعد از سالها غذا نخوردن تازه یه لقمه نان گیر اوردی و بخوری حرفی نیست ، واقعا هم یادت نره شبها اجر می بندی به شکمت ومیخوابی و بایدیه رازی را برات فاش کنم و اینه که من بودم که شبها دم درخانه اتان نان می گذاشتم و همچون پیامبران قرن 20 خودم را نشان نمی دادم ، بعدش هم اینکه هرچی مریم گفت نثارت باد ، درضمن اینکه تو متولد چه سالی هستی baby ؟

yaloosh

اوه اوه اوه...چه جنگی درگرفته اينجا...امسالم که سال خروسه...منم حساسسسسسسسسس

حمید (ع)

د بيا ! شما هم هی اين يلدا رو اذيت کنين ! راستی چرا بهبت ميگن افريقايی ؟ مگه سبزه ای ؟