كنسرو حرف هاي من
تيم ملی کودکان و نوجوان اسکيت باز!

۱

فکر می کنم اگه قرار باشه تیم ملی کودکان و نوجوانان اسکیت بازی ایران رو انتخاب کنن بد نیست سری به کوچه ما بزنن تا مسئولین فدراسیون مربوطه از خوشحالی دق کنن و سعی کنن حتی اسکیت باز به ممالک اطراف صارد کنن......وارد کوچه که می شی چنان ویژ ویژ از جلوت ویراژ می رن که باید دو دستی کیف و دفترت رو بگیری و کجکی راه بری که کفش هاتو به لجن نکشن.....دختر پسرم شکر خدا حالیشون نیست که....دقیقا نصفشون دخترن و نصفشون پسر ....و از اونجایی که اینجا یک محله خیلی اصیل محسوب می شه....! همه شونم محجبه ان....

یکی اشون خیلی باحاله....حدودا دوازده سالش می شه.....با مانتو و شلوارو روسری و البته یه عینک ته استکانی به صورت کاملا غریزی اسکیت بازی می کنه و به هیچ عنوان حالیش نیست که جلوش آدمی می یاد یا می ره...فکر کنم که با همون دو زار بینایی شم  فقط کفش های اسکیتشو می بینه....خلاصه با همین ۲۵ صدم درصد بینایی گوی سبقتو از دست پسرا حسابی ربوده.....

۲

خیلی رئیس جمهور توپی داریم........خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی !!!!!