كنسرو حرف هاي من
نسل وسط

نه اینوری ان نه اونوری....خودشون هم بیچاره ها گیر افتادن........نسل وسط همونایی ان که هنوز تکلیفشونو هیچکسی معلوم نکرده و توی این سی سال بعد از انقلاب سردرگم تر شدن...حتی به راحتی می شه گفت دست پرورده همین انقلابن.......

نماز نمی خونن ...اما قسمشون به مولا علی یه...........حجاب ندارن اما همه نذراشون واسه حرم اما رضا و کربلا و ...است.......اگه کار بدی بکنن....شبش خواب جهنم می بینن.......اما بچه مسلمون نیستن....تو چپی ها که می رن راستی می زنن....تو راستی ها که می رن به جرم چپ بودن بیرونشون می ندازن............حالا این وسط موندن با هزار  صد و ده تا مشکل حل نشدنی....

بعدنا وقتی این آدما بزرگ شدن...کافیه بخورن به تور یک نسل وسطی دیگه.... اونوقت دیگه خر بیار و باقالی بار کن.............

اصول مشخص ندارن. نمی دونن بگن مشروب می خورن یا نه..؟ .... بگن نماز نمی خونن یا بگن گاهی می خونن؟ بگن عذاب وجدان می گیرن یا بی خیال خدا پیغمبر شن؟بیچاره ها......بیچاره ما..................................................................