كنسرو حرف هاي من
اسمارتيز

۱

دارم می رم جنوب...شوش دانيال...دزفول...جغازنبيل...اهواز.....قراره بفهمم مامانم کجا بزرگ شده.....

۲

من امروز اسمارتيز مرواريد خوردم...از همون لوله ای ها که وقتی بچه بوديم خارجيشو می خورديم....روی جعبه اش نوشته بود درواژ شکلاتی...فکر کنم منظورش همون اسمارتيز بود...نمی دونم يعنی درواژ فارسيه؟ يا اسمارتيز فارسی نيست...؟ يا هر دوش حتی؟

من امروز اسمارتيز خوردم...صد تومن بود.....