كنسرو حرف هاي من
سالينجر من

سالينجر لعنتی

سالينجر لعنتی

سالينجر لعنتی

دی . جی. سالينجر نويسنده رمان ناتور دشت رو می گم.... آخرين رمانش.....جنگل واژگون هم عاليه...نمی شه ازش گذشت...جزو بهترين خريدای نمايشگاه امسال بود....شروعش که کردم گفتم هر شب ده صفحه اش رو می خونم اما دوساعته تموم شد!!!!!

سالينجر آدم بسيار عجيبيه...توی کوه های حومه نيويورک زندگی می کنه ....هيچکسی نمی دونه جاش کجاست...يه وکيل داره که اون همه کاراشو می کنه...گاه به گاه مگه چی بشه که بياد بيرون.....مثلا اگه يکی مثه مهرجويی از روی کاراش بی اجاره فيلم «پری » بسازه...می ياد تو دادگاه....اما به شدت تنهاست.....

خلاصه اين رمان آخريش عاليه