كنسرو حرف هاي من
sms

 

فرقی نمی کند گودال آبی کوچک باشی يا دريای بيکران

زلال که باشی

آسمان در توست

صبح با اين اس ام اس از خواب پا شدم.........مرسی.....