كنسرو حرف هاي من
 

روزهای عجيبی ان برام.....شايد هم چون بهاره و گيجی های خاص خودش رو داره من اين مدلی شدم.........

همه آدمها توی برهه هايی از زندگی شون مجبورن تصميم های اساسی بگيرن...توی هر تصميمی هم درصد خطا وجود داره.....

من می ترسم................................خيلی زياد.............