كنسرو حرف هاي من
 

عيدتون مبارک....

۸۵ هم اومد......به نظر م بد نمی ياد ....همچين يه سال معمولی مايل به خوب به نظر می ياد.....

برای من عيد فقط عيد نيست که...بله....نوروز واسه من يعنی اينکه بری خونه....صبح که پا می شی مامان بابا داشته باشي.....کسی باشه که به زور از خواب بيدارت کنه....خودتو لوس کنی....و يه عالمه فاميلو ببينی ...ذوق رنگ کردن تخم مرغ ها...جارو و پارو و.....شنيدن صدای خواهر و برادرا از هر گوشه خونه

خوشحالم....برای همتون سال خوبی رو آرزو می کنم....اميدوارم مثه سال ۸۴ امسال حداقل سال مرگ و مير نباشه!!!