كنسرو حرف هاي من
 

۱

وااای نمی دونی لباس عروسم يه دنباله داره که روش با سنگ کار شده...فوق العادست....کلی ذوق دارم زودتر بپوشمش...عکس و فيلمم رو هم سفارش دادم...بابای کمند اميرسليمانی عکاسمونه....عکساش عالين ....شايد بگم برامون ژورنال در بياره ...نمی دونم....آئينه شمعدونم رو هم ديدم.....خوشحالم....

۲

خب...عاليه...اما....چيزه...ببين ....بهتره که فردا بيای کرمان.....بابا حالش خوب نيست...اصلا خوب نيست...شايد بعدا پشيمون بشی..........

۳

سلام...خوبين؟...واقعا حال باباش بده؟

- آره ...وخيم تر از اونی که می شه فکرش رو کرد....شايد نیم ساعت ديگه...شايد هم ۱۰ روز ديگه...بعيده به عروسی برسه...من دو روزه می خوام بهش بگم...نمی تونم......هر طوری هست بياد کرمان.....ضمنا....بگين تمام قرارهای عروسی رو کنسل کنه...همه رو...هيچی سفارش نده..........

۴

ايستادم دم در اتاق.....سخته...مثل هميشه که وقتی خيلی عصبی ام خنده ام می گيره....ببين...يعنی ...نمی دونم...مرگ دست خداست...برو کرمان...قرارهای عروسی رو کنسل کن....همين.....

- چرا همين الان....چرا ؟ چرا؟ چرا؟

۵

الو...اميرسليمانی هستم...عکس می خواين؟؟؟؟
- ا....يعنی...نه...

الو....می ياين برای پروی لباستون.....؟
- می شه تا ۱۰ روز ديگه صبر کنين....يا شايد بيشتر مثلا يک ماه؟

۶

تو فکر می کنی چی می شه؟ من عروسی می کنم؟ نمی کنم؟ بابا چی می شه؟