كنسرو حرف هاي من
 

اين پست رو اختصاص می دم به همه همکارايی که رفتن و به خصوص ....عليرضا برادران....عکاسی که هنوز باورم نمی شه که ديروز اونم توی هواپيما بود...........حالا سوگند و کوثر ....دوقلوهای کوچولو دارن چيکار می کنن.......کی می خواد جواب بده؟

آخرين بار جلوی تئاتر شهر ديديمش.....با يک بلوز سفيد سنتی ...مثل هميشه شاد و پرانرژی.....sms های روزهای عيدش هم هميشه به راه بود....هميشه......کی باور می کنه  به همين کشکي؟؟؟؟؟؟

بايد گفت مرگ دست خداست؟ يا دست شغل های پرمخاطره ای مثه شغل ماست؟ يا دست هواپيماهای اسقاطی که مشتری اش مردم بی زبون کشورهای جهان سومن؟ الان چه کسی جوابگوی حق و حقوق و ادامه زندگی يک زن با نبود همسر با دو تا دختر بچه...اونم توی جامعه بی حساب و کتاب ما است؟؟؟؟؟؟