كنسرو حرف هاي من
 

مثلا من آخر زمستونی ام....متولد دی...اما خدايی اش هيچوقت نتونستم با اين سرما کنار بيام...از همون اولين لحظه ای که سوز سرما شروع می شه که اغلب هم در ماه های پائيزی رخ می ده...مثه الان ....من عزا می گيرم تا ارديبهشت...پارسال هم در ارديبهشت ماه از فرط سرما پشت پام چسبيد به بخاری که موجبات خجالت هرچه تمام تر بنده رو به همراه آورد.....

آرزوم بود توو استوا به دنيا می اومدم..................يعنی آفتاب رو که می بينم (آفتابه رو نه ها آفتابو...) روزم روز می شه.....

پيشنهاد می کنم حتما فيلم «مرد سيندرلايي» رو با بازی راسل کرو و رنه زلوگر ببينيد...البته اگه يکی مثه اون کلی بياد و از اين فيلم براتون تعريف و تمجيد کنه...اونوقت خوب طبيعيه که بيشتر لذت می بريد....................................همش سر کاره....همش.....................................همش................