كنسرو حرف هاي من
 

بالاخره خونه خريد....

اگه تا الان غفلت کردين...ديگه همه چی رو ....همه چی رو ....همه چی رو ...فراموش کنين...حتی خستگی ها و کار و اين انتخابات مسخره رو( اينو مخصوصا واسه يلدا نوشتم) ....پاشين برين....تئاتر  دون کيشوت ......اگه می خواين از خنده غش کنين....حتما اين کارو ببينين....

همين....