كنسرو حرف هاي من
 

اگه یه روز یه گرگه به شما بگه جوجه…شما ترجیح می دین وایسین صاف نگاش کنین یا اینکه شما هم مثل اون گرگ بشین؟

1- راه اول عاقلانه است...شما هم گرگ بشی

 

2- شما همونطوری بمونین..اون علاوه بر اینکه جوجه خطابتون می کنه بیاد با لذت تیکه تیکه اتون هم بکنه....

 

3- شما جوجه خطابش کنین و بهش بفهمونین که اون فقط فکر می کنه که یه گرگه و به شدت دچار توهمه...

 

4- بهش یه پوزخند  کجکی بزنی  و جوابش رو ندی تا از بی جوابی و بی محلی دق کنه....

 

5- به کل بی خیال دوستی بین یه گرگ و یه جوجه بشی!!!!

 

ذرت من: شماره 5 گزینه اصلح است، اما 4 راه بدی نیست اما اگه راستش رو بخواین شماره یک بیشتر از هر چیز دیگه ای حال می ده....اوهوووووم.....