كنسرو حرف هاي من
برف و جشنواره.......

۱

آآآآآآآآآآآآآااخ که فقط خدا می دونه چقدر دلم برف بازی می خواد........

۲

درسته که خیلی دلم برف بازی می خواد...اما سرم به طرز مرگ باری شلوغه...باز دم جشنواره فیلم و تئاتره و من یک خروار کار دار....

دقیقا....

اصلا اغراق نکردم...

دقیقا

یک

خر

وار

کار

دارم.....