كنسرو حرف هاي من
روانی بالفطره

بعضی ها واقعن  روانی بالفطره ان.....آدم نیستن....

معلوم نیست که یهو چه مرگشون می شه...

چرا و از چی ناراحتن؟؟؟؟

حالم به هم می خوره...

اما مگه می شه کاری اش کرد؟

من می گم نه.....

گاهی هم جالبه که آدم واسه خاطر اینکه پاچش رو نگیرن...مجبوره کما بیش عینهون خودشون باهاشون رفتار کنه.....

شما چی فکر می کنین؟

مطمئنم که شما هم از این آدما کم ندیدین....