كنسرو حرف هاي من
ماکوپولو

هیچ چیز توی این دنیای به این بزرگی جز رفتن به سفر منو از خود بی خود نمی کنه....هیچ چیز ...مطلقا هیچ چیز....................................

اونقدری که حاضرم همه چیزمو بدم فقط برم سفر و سفر و سفر...........